Czy podmiot leczniczy jako pracodawca może zobligować pracownika do przedłożenia zaświadczenia z KRK?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uprawnienie do wykonywania zawodu medycznego mają osoby, które nie zostały prawomocnie skazane za określone przestępstwa. Pracodawca zobowiązał pracowników wykonujących te zawody w placówce medycznej do przedłożenia zaświadczeń KRK potwierdzających brak skazania za ww. przestępstwa jako, że jest to warunek niezbędny do wykonywania zawodu (osoby te nie figurują jeszcze w Centralnym Rejestrze, nie upłynął im też termin na wpisanie się do rejestru). Osoby te jednak odmówiły przedstawienia zaświadczeń wskazując, że nie ma podstawy prawnej obligujących pracownika do ich przedłożenia, ewentualnie pracodawca może samodzielnie dokonać takiej weryfikacji w KRK.

Czy pracodawca ma jakikolwiek instrument prawny, aby zobligować pracownika do przedłożenia zaświadczeń?

Czy można powołać się na art. 100 Kodeksu pracy w zw. z art. 221 § 4 i 5 (żądanie innych danych osobowych wraz z żądaniem ich udokumentowania)?

Czy można wyciągnąć jakieś konsekwencje za brak przedłożenia zaświadczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX