Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klisowska Izabela
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot leczniczy posiadający stronę internetową, będący spółką prawa handlowego, której 100% udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego, jest podmiotem publicznym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. poz. 848)?

W szczególności czy podmiot o którym mowa spełnia dyspozycję określoną w pierwszej części art. 2 pkt 3 ww. ustawy, tj. czy jest osobą prawną (inną niż jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych oraz inną niż państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) utworzoną w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemająca charakteru przemysłowego ani handlowego?

Czy podmiot leczniczy będący spółką prawa handlowego jest podmiotem niehandlowym w rozumieniu art. 2 pkt 3 ww. ustawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?