Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zakupuje za granicą maszyny budowlane m.in. koparki, które wyposażone są w klimatyzację.

Czy maszyny te podlegają pod definicję "urządzenia" lub "produktu"?

Czy podmiot jest zobowiązany do złożenia sprawozdania do Bazy Danych Sprawozdań o przywożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktach i urządzeniach, zawierających czynniki chłodnicze w myśl art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy z 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych - dalej u.s.z.w.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?