Czy podmiot, który posiada zezwolenie zintegrowane powinien wnioskować o zmianę pozwolenia, jeżeli oprócz odzysku i procesu R3 zamierza także zbierać odpady?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Instalacja do produkcji papieru z makulatury posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez marszałka m.in. w zakresie odzysku i procesu R3.

Czy chcąc uzyskać dodatkowo decyzję zezwalającą na zbieranie odpadów makulaturowych podmiot może uzyskać decyzję w urzędzie miejskim? Czy w opisanej sytuacji podmiot musi wnioskować do marszałka o zmianę pozwolenia zintegrowanego i włączyć zbieranie odpadów w pozwolenie zintegrowane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX