Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot, który posiada umowę na odprowadzanie ścieków przemysłowych jest zobowiązany do wykonywania badań jakości ścieków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.z 2016 r. poz. 1757), jeśli informacja o rodzaju odprowadzanych ścieków tj. ścieków przemysłowych pojawia się dopiero w wynikach badań ścieków wykonywanych przez MPWiK 2 razy do roku (obowiązek wynikający z umowy na odprowadzanie ścieków)?

Podmiot nie posiada pozwolenia na ścieki przemysłowe.

Jeśli podmiot jest obowiązany do badań 2 razy do roku, to jaki zakres go obowiązuje - taki jaki wykonuje MPWiK czy cały załącznik nr 2?

Podmiot nie odprowadza ścieków, które mogłyby zawierać substancje z zał. 1.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację