Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2016 r.

PYTANIE

Woda jest pobierana z rzeki i kierowana do stawów (zbiorników) w parku. Zbiorniki nie są wykorzystywane do hodowli ryb, pełnią głównie funkcje ozdobne. Nadmiar wody zgromadzonej w zbiornikach jest okresowo odprowadzany do rowu melioracyjnego.

Jakie pozwolenie wodnoprawne powinno być wydane w opisanym przypadku?

Czy wymagane jest pozwolenie na odprowadzanie wody ze zbiorników do rowu?

Zgodnie z art. 31 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., do użytkowania wód w rowach przepisy pr. wod. dotyczące korzystania z wód stosuje się odpowiednio.

Jak należy interpretować wskazany zapis?

Czy postępowanie w opisanej sprawie należy umorzyć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?