Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Urbaniak Monika
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie ze statutem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, członek rady społecznej może być odwołany z jej składu przed upływem kadencji m.in. w przypadku uzasadnionego wniosku podmiotu delegującego daną osobę.

Czy podmiot delegujący swojego przedstawiciela może wycofać swoją rekomendację i wnioskować o odwołanie ze składu rady społecznej swojego dotychczasowego przedstawiciela (przed upływem kadencji rady), wskazując jako uzasadnienie "udzielenie rekomendacji innej osobie, która ze względu na swoje kompetencje/kwalifikacje formalne daje gwarancję lepszego wywiązywania się z roli przedstawiciela organu w radzie społecznej podmiotu leczniczego"?

Jakie sytuacje mogą stanowić uzasadnienie wycofania rekomendacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?