Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot chcący przekazać do składowania odpady o kodzie 19 12 12 musi wykonać tylko badania określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z 16.07.2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1277) - dalej r.d.o.s. czy także badania wynikające z załącznika nr 2 r.d.o.s.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?