Czy podmiot będzie obowiązany przy okazji zmiany zezwolenia dostosować się do wymogów rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742) – dalej r.s.w.m.o. oznacza, iż podmioty posiadające pozwolenie na wytwarzanie odpadów/ zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów/ pozwolenie zintegrowane nie muszą dostosowywać się do żadnych wymogów ww. rozporządzenia w czasie obowiązywania wymienionych decyzji?

Jak dostosowanie się do wymogów rozporządzenia ma się do wydanych już na czas nieokreślony pozwoleń zintegrowanych?

Czy podmiot będzie obowiązany przy okazji zmiany zezwolenia dostosować się do wymogów rozporządzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX