Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Warkoczyński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot A przejmując zadania i obowiązki podmiotu B na podstawie uchwał podmiotów samorządowych czego skutkiem pośrednim jest wejście w posiadanie danych osobowych, których administratorem był podmiot B jest zobowiązany do realizacji obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO (w zakresie posiadanych danych znajdują się dane kontaktowe), czy może zrezygnować z realizacji tego obowiązku powołując się na art. 14 ust. 5 lit. c RODO przy zastosowaniu poniższych założeń? Założenia: 1. Nie następuje zmiana celów przetwarzania; 2. Podmiot A – podmiot samorządowy nie posiadający osobowości prawnej , który został powołany do realizacji zadań publicznych; 3. Podmiot B - podmiot posiadający osobowość prawną, który został utworzony przez grupę podmiotów samorządowych posiadających osobowość prawną do realizacji ich zadań.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?