Czy podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu i pobieranie wynagrodzenia na podstawie uchwały wpływa na ubezpieczenie społecznie osoby ubezpieczonej w KRUS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 9 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W regulaminie wynagradzania określono, że dodatek funkcyjny jest fakultatywnym składnikiem wynagradzania i może być przyznany pracownikom na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem pracowników. Dodatek może być przyznany dla określonych stanowisk. Wysokość dodatku funkcyjnego określa tabela. Określono, że dodatek przysługuje również w przypadku nieobecności pracownika w pracy.

Jak należy wyliczyć kwotę dodatku funkcyjnego w przypadku choroby pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX