Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik VAT Miasto - Urząd Miasta prowadzi postępowanie w zakresie zbycia w drodze zamiany na rzecz Skarbu Państwa prawa własności do działki nr X o powierzchni 4.592 m˛ zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej. Jako nieruchomość zamienną proponowane jest do przekazanie na rzecz Miasta udziału w wysokości 7/10 w prawie użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa do działki nr Y o powierzchni 1217 m˛ przy ul. X stanowiącej własność Miasta oraz w prawie własności do budynku biurowego oraz garażu posadowionych na ww. działce.

Czy zachodzą przesłanki do zwolnienia zbycia powyższych nieruchomości z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?