Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do przetargu nieograniczonego na usługę wykonania dokumentacji projektowej przystąpił wykonawca, który dla zadania objętego postępowaniem przetargowym wykonał koncepcję architektoniczną.

Czy podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na mocy ustawy (po jej nowelizacji)?

Jeżeli tak, to na podstawie którego zapisu, analogicznie - jeżeli nie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?