Czy podinspektor w urzędzie gminy prowadzący sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej zostając pełnomocnikiem ds. informacji niejawnych zostaje automatycznie na stanowisku kierowniczym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 28 kwietnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2020 r.

PYTANIE

Czy podinspektor w urzędzie gminy prowadzący sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej będący w referacie w strukturze organizacyjnej (podlega pod kierownika referatu), spełniając wymogi dotyczące pełnomocnika ds. informacji niejawnych i zostając nim w urzędzie zostaje automatycznie na stanowisku kierowniczym?

Pełnomocnik do spraw informacji niejawnych zgodnie z rozporządzeniem o wynagradzaniu pracowników samorządowych jest w grupie stanowisk kierowniczych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX