Czy poddanie odpadów destruktu asfaltowego o kodzie 17 03 02 wyłącznie oględzinom oraz badaniom laboratoryjnym może być potraktowane jako odzysk odpadów poza instalacjami z wykorzystaniem metody R-12?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2021 r.

PYTANIE

Czy poddanie odpadów destruktu asfaltowego o kodzie 17 03 02 wyłącznie oględzinom oraz badaniom laboratoryjnym (w celu wykazania, że spełnione są wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2067) – dalej r.u.s.o.d.a.), może być potraktowane jako odzysk odpadów poza instalacjami z wykorzystaniem metody R-12, zgodnie z zapisami punkt 22 w załączniku (tabeli) do rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. z 2015 r. poz. 796) - dalej r.o.o.i.u.?

Czy takie oględziny i badania laboratoryjne (bez poddawania odpadów żadnym innym działaniom) mogą być traktowane jako odzysk odpadów (o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) – dalej u.o.), co uzasadniałoby możliwość zastosowania do takiego destruktu procedury utraty statusu odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX