Czy podczas unieważnienia przez zamawiającego postępowania z powodu obarczenia, niepozwalającą na porównanie ofert wadą, zamawiający powinien dokonać badania i oceny ofert?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający po otwarciu ofert zorientował się, że jego postępowanie jest obarczone wadą niepozwalającą na porównanie ofert. Dokonane w zawierającym błąd w tabeli wyliczeń formularzu ofertowym wyliczenia dają wynik niedorzeczny.

Czy w sytuacji, kiedy zamawiający będzie unieważniał postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6 p.z.p., powinien dokonać badania i oceny ofert?

W przedmiotowej sprawie pojawia się i kwestia rażąco niskiej ceny i informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX