Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamierzamy sprzedać oddział spółki, wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza jednak w tym przypadku, że oddział był na pełnym własnym rozrachunku lub miał własne księgi rachunkowe, a jedynie, że księgi te pozwalały na przyporządkowanie przychodów i kosztów, aktywów i pasywów, w tym należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Czy będziemy mieć obowiązek przekazania jakiejś części dokumentacji rachunkowej, czy też - jak sądzimy - dokumentacja ta pozostanie w całości w spółce (co oczywiście nie wyklucza możliwości, a nawet konieczności, przekazania stosowanych informacji nabywcy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?