Czy podczas opiniowania wstępnego projektu podziału działki załączona mapa zasadnicza w formie numerycznej do wniosku powinna być opatrzona klauzulą urzędową?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podczas opiniowania wstępnego projektu podziału działki załączona mapa zasadnicza w formie numerycznej do wniosku powinna być opatrzona klauzulą urzędową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 2.04.2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dalej r.p.z.g.k.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX