Czy podczas kontroli firmy wywożącej odpady dokonywanej w sposób zdalny konieczny jest wpis w książce kontroli?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podczas kontroli firmy wywożącej odpady dokonywanej w sposób zdalny konieczny jest wpis w książce kontroli?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX