Czy podatnikowi podatku rolnego przysługuję ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na budowę budynku inwentarskiego w poniższej sytuacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podatnikowi podatku rolnego przysługuję ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na budowę budynku inwentarskiego służącego do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, jeżeli w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę widnieję, że planowana inwestycja polega na budowie budynku inwentarskiego dla wartości obsady inwentarza wynoszącą 38 DJP, płyty obornikowej oraz zbiornika na gnojówkę w ramach zabudowy zagrodowej w istniejącym siedlisku rolniczym.

Czy ulga inwestycyjna przysługuje tylko na budowę budynku inwentarskiego czy na budowę budynku inwentarskiego, płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę, powinno się to rozdzielić, czy powinno to pozostać razem i udzielić ulgi na całość?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX