Czy podatnikowi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który nie dopełnił obowiązku złożenia deklaracji w związku ze... - OpenLEX

Czy podatnikowi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który nie dopełnił obowiązku złożenia deklaracji w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, można umorzyć powstałe zaległości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy postąpić w poniższym przypadku?

Interesant zwrócił się z prośbą o umorzenie zaległości za śmieci za miesiąc luty i marzec 2022 r., gdyż nie wiedział o konieczności złożenia odpowiedniej deklaracji tzw. "zamykającej konto". Od lutego 2022 r. zamieszkuje nieruchomość pod innym adresem, gdzie opłaca śmieci. Dołączył do prośby oświadczenie od osoby wynajmującej mu mieszkanie potwierdzające wynajem nieruchomości do dnia 31 stycznia 2022 r. oraz oświadczenie Zarządcy Nieruchomości, że obecnie mieszka pod innym adresem.

Czy konieczne jest postępowanie, jeżeli interesant wnosi o umorzenie, czy wystarczy PK wraz z pismem odpowiedzi interesantowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX