Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik zagraniczny (np. spółka prawa handlowego z Niemiec) zawiera umowę z podatnikiem zagranicznym (np. spółką prawa handlowego z Czech) nie posiadającym oddziału w Polsce. Podatnik zagraniczny z Niemiec zawiera umowę związaną z działalnością swojego oddziału w Polsce, czyli stroną umowy ze spółką z Czech jest polski oddział zagranicznego podatnika. Zakładamy, że nie istnieją powiązania pomiędzy stronami umowy wymienione w § 3. ust. 1 pkt 1) ani w pkt 2) Rozporządzenia MF z 24.12.2002 r. w sprawie informacji podatkowych.

Czy podatnik zagraniczny z Niemiec (jego oddział) będzie zobowiązany do złożenia Informacji ORD-U w przypadku gdy wartość zobowiązania z tytułu umowy zawartej ze spółką czeską przekracza kwotę 5.000 Euro (założyliśmy, że spółka z Czech nie jest spółką powiązana w rozumieniu RMF i nie ma oddziału w Polsce)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?