Czy podatnik świadczący usługi, których miejscem wykonania i opodatkowania jest inny kraj wlicza do limitu zwolnienia od podatku kwoty sprzedaży, wartość tych usług?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik świadczy usługi badań klinicznych. Zwykle są to zleceniodawcy, którzy mają siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności poza Polską. Podmiot świadczy również usługi badań klinicznych jako pośrednik dla polskich podmiotów. Ostatecznym odbiorcą są również podmioty z państw z UE lub spoza UE (korzysta wtedy z dyrektywy UE art. 44). Czy jeśli polski podmiot będzie świadczył usługi badań klinicznych, których nabywcą i bezpośredni odbiorcą będzie polski podmiot i wtedy przekroczy limit sprzedaży uprawniający do zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, to czy przy ustaleniu tego limitu wlicza się również sprzedaż dokonaną na rzecz podmiotów niebędących podmiotami polskimi oraz sprzedaż objętą zwolnieniem na podstawie dyrektywy UE?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX