Czy podatnik prowadzący PKPiR ma obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku w związku z likwidacją działalności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziudzik Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik w styczniu 2023 zawarł umowę z powiatowym urzędem pracy na otrzymanie dofinansowania w wysokości 25.000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie poprawy kondycji fizycznej, finansowane z funduszu pracy. Wydatki obejmowały między innymi kupno laptopa, leżanki do SPA, składanego stołu do masażu, urządzenia kosmetycznego do presoterapii i drenażu limfatycznego, biurka oraz regału biurowego. Mężczyzna zakupił wymagane wyposażenie, wydając łącznie 25000 zł. Środki były bezzwrotne, pod warunkiem prowadzenia firmy przez minimum 12 miesięcy. Zakupione wyposażenie zostało zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w kolumnie nr 13 PKPiR w dacie wystawienia faktury, ponieważ kwota każdego z wyposażenia nie przekraczała 10.000 zł. Natomiast otrzymane dofinansowane wpisano w uwagach PKPiR, gdyż korzysta ze zwolnienia. Podatnik chce zlikwidować działalność gospodarczą w maju 2024 r.

Czy w dniu likwidacji musi sporządzić wykaz wyposażenia, które zakupił z dofinansowania i złożyć ten wykaz w Urzędzie Skarbowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX