Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Głównym przedmiotem działalności spółki jest realizacja napraw powypadkowy, wynajmem aut zastępczych na czas naprawy oraz holowanie. W większości przypadków są to naprawy i wynajem na rzecz osób fizycznych, za które płaci ubezpieczyciel. Spółka dla przejrzystości rozliczeń do transakcji zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej wystawia faktury na rzecz osób fizycznych. Spółka rozlicza podatek VAT metodą kasową. Zdarza się, że spółka zmuszona jest dochodzić od ubezpieczyciela na drodze postępowania przed sądem odszkodowania z tytułu kosztów, np. najmu pojazdu zastępczego w związku ze szkodą pojazdu, w związku z którym zgłoszono roszczenie z umowy ubezpieczenia OC sprawcy. Postępowanie w wielu przypadkach kończy się ugodą, z której uzyskuje kwotę niższą z tytułu wynajmu samochodu.

Czy spółka postępuje prawidłowo wystawiając fakturę korygującą na zmniejszenie kwoty za wynajem, w treści faktury korygującej podając jako powód 'ugoda sądowa w sprawie ceny"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?