Czy podatnik postępuje prawidłowo, naliczając VAT w stawce 8% w stosunku do zużycia wody i odprowadzania ścieków a także wywozu nieczystości stałych, będąc jednocześnie podmiotem, który świadczy usługi w tym zakresie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o. o., zajmującą się dostarczaniem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, wywozem nieczystości stałych i płynnych a także dostawą ciepła. Uzyskujemy również przychody z tytułu najmu pomieszczeń. W umowach najmu jakie zawarliśmy z najemcami znajduje się zapis:

"4. Oprócz czynszu Najemca zwracał będzie Wynajmującemu:

a)

ryczałt w wysokości ... zł. netto miesięcznie za zużycie energii elektrycznej,

b)

ryczałt w wysokości ... zł. netto miesięcznie za zużycie wody i odprowadzanie ścieków,

c)

ryczałt w wysokości ... zł. netto miesięcznie za wywóz nieczystości stałych.

Należności określone w ust. 4 lit. a, b, c płatne będą miesięcznie z góry wraz z czynszem"

Nasza spółka na podstawie powyższych zapisów wystawia faktury VAT na najemców, fakturując czynsz (ze stawką 23%) w osobnej pozycji i każdą z pozycji, o których mowa w pkt 4 umowy w osobnej pozycji (ale na jednej fakturze z czynszem), stosując:

1)

dla czynszu stawkę VAT 23%

2)

dla ryczałtu za zużycie energii elektrycznej stawkę VAT 23%,

3)

dla ryczałtu za zużycie wody i odprowadzanie ścieków stawkę VAT 8%,

4)

dla ryczałtu za wywóz nieczystości stałych stawkę VAT 8%.

W świetle powyższego, mam pytanie: czy prawidłowo postępujemy naliczając podatek VAT w stawce 8% w stosunku do zużycia wody i odprowadzania ścieków a także wywozu nieczystości stałych, będąc jednocześnie podmiotem, który świadczy usługi właśnie w tym zakresie?

Czy też powinniśmy pominąć fakt, iż jesteśmy dostawcą świadczeń o których mowa w pkt 4 lit. b) i c) umowy i do ryczałtów za zużyte usługi naliczać podatek VAT jak w usłudze podstawowej, tj. 23%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX