Czy podatnik obowiązany jest do naliczenia podatku VAT od otrzymanego z tytułu wywłaszczenia odszkodowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czynny podatnik VAT jest właścicielem nieruchomości gruntowej (działka niezabudowana) objętej planem zagospodarowania przestrzennego - jako tereny budowlane. Na mocy przepisów o gospodarce nieruchomościami grunt został objęty decyzją o wywłaszczeniu. Czy podatnik obowiązany jest do naliczenia podatku VAT od otrzymanego odszkodowania? Nieruchomość nie jest wykorzystywana do działalności gospodarczej podatnika oraz nie jest ujęta w majtku firmy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX