Czy podatnik może zawrzeć umowę najmu nieruchomości dzierżawionej od Urzędu w taki sposób, aby podstawą opodatkowania był tylko przychód w części odpowiadającej czynszowi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2020 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna dzierżawi nieruchomość od Urzędu Miasta. Nieruchomość tę wynajmuje w celach zarobkowych innej osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Podatek dochodowy rozlicza w formie ryczałtu.

Czy sformułowanie umowy najmu w ten sposób, że pewna część stanowi czynsz a pozostała jest kwotą dzierżawy dla UM może umożliwiać uznawanie za podstawę opodatkowania tylko przychód w części odpowiadającej czynszowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX