Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2018 r.

PYTANIE

Jesteśmy firmą transportową, świadczącą usługi transportowe dla spółek powiązanych. Usługi świadczone są codziennie, przez cały rok kalendarzowy (z drobnymi wyjątkami związanymi np. z przestojami serwisowymi pojazdów). Między spółkami nie zostały zawarte żadne umowy długoterminowe w tym zakresie, sprzedaż odbywa się na podstawie bieżących zleceń. Usługi rozliczane są w cyklu tygodniowym w walucie obcej (EUR), jednakże z uwagi na kwestie przeliczania kursów walutowych dla celów VAT wystawiamy 5 odrębnych faktur - osobno dla każdego roboczego dnia tygodnia - z uwagi na inne kursy EUR/PLN w każdym dniu.

Z uwagi na dążenie do ograniczenia liczby wystawianych faktur w transakcjach wewnątrzgrupowych, czy w analizowanym przypadku możliwe jest wystawianie faktur zbiorczych za okresy tygodniowe?

Jeśli tak to:

1. Z uwagi na fakt, iż data powstania obowiązku podatkowego poszczególnych usług będzie się różnić w zależności od daty wykonania usługi - czy konieczne jest dokonanie przeliczenia kwoty netto/brutto oraz kwoty VAT dla każdej pozycji na fakturze z osobna?

2. Jaka powinna być "data sprzedaży" takowej faktury zbiorczej?

3. Czy przy każdej pozycji ujętej na fakturze zbiorczej powinniśmy podać datę wykonania usługi?

4. Czy w analizowanym przypadku, zakładając sporządzenie umów dot. współpracy ze spółkami powiązanymi w przyszłości, możliwe byłoby uznanie powyższych usług za tzw. 'usługi ciągłe' i używanie tego samego kursu dla wszystkich pozycji na fakturze (z ostatniego dnia okresu rozliczeniowego?

Jeśli tak, jakie warunki musiałyby być spełnione?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację