Czy podatnik, który zużywa w produkcji alkohol etylowy całkowicie skażony i korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego, jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2018 r.

PYTANIE

Podatnik zużywa w produkcji alkohol etylowy całkowicie skażony, korzysta ze zwolnienia z art. 30 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym, przy czym alkohol etylowy jest wymieniony w załączniku nr 2. Czy podatnik ten jest zobowiązany do zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 ustawy o podatku akcyzowym? Naszym zdaniem brzmienie przepisu: "Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego", w szczególności brak spójnika "lub" po słowach "w załączniku nr 2 do ustawy" należy rozumieć tak, że czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2, ale tylko korzystających ze stawki 0 ze względu na przeznaczenie powodują obowiązek rejestracji, nie zaś tych, które są zwolnione z powodów innych nich ich przeznaczenie (np. ze względu na całkowite skażenie w przypadku alkoholu etylowego).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX