Czy podatnik, który został wykreślony przez urząd z rejestru na mocy art. 96 ust. 9a pkt 3 ustawy o VAT, powinien dokonać spisu z natury?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Podatnik VAT (osoba fizyczna) został wykreślony przez urząd z rejestru na mocy art. 96 ust. 9a pkt 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) - dalej u.p.t.u. Przepis ten określa, iż wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega także podatnik, który składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3 u.p.t.u., w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia.

Czy w związku z tym podatnik musi dokonać spisu z natury i korygować VAT od zakupionych towarów oraz środków trwałych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX