Czy podatnik, który w lipcu 2020 r. uzyskał certyfikat bezpieczeństwa posiadanej bocznicy kolejowej, może skorzystać ze... - OpenLEX

Czy podatnik, który w lipcu 2020 r. uzyskał certyfikat bezpieczeństwa posiadanej bocznicy kolejowej, może skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w sytuacjach przedstawionych w pytaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik (spółka z o.o.) posiada bocznicę kolejową i płaci podatek od nieruchomości, jest bowiem właścicielem gruntu, na którym znajduje się bocznica. Uzyskał z urzędu dozoru kolejowego certyfikat bezpieczeństwa tej bocznicy kolejowej w lipcu 2020 r. Bocznica została zbudowana w 2016 r., ale nie była użytkowana.

Czy od 1 stycznia 2017 r. podatnik mógł już korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit c) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? Ponieważ mimo, że bocznica kolejowa nie miała certyfikatu bezpieczeństwa i nie była użytkowana, to linie kolejowe tworzyły tory o szerokości większej niż 1435 mm.

Czy dla możliwości skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych konieczne jest zawarcie umów bocznicowych z przewoźnikami kolejowymi dla uznania iż jest spełniona przesłanka zwolnienia: "udostępnienie przewoźnikom kolejowym"? Czy wystarczy tylko, że tory będą potencjalnie możliwe do wykorzystania przez przewoźników kolejowych i można korzystać już ze zwolnienia bez zawarcia konkretnych umów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX