Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze zmianami jakie mają zostać wprowadzone od 2019 r. w podatku od budynków komercyjnych prosimy o informację czy nasza spółka zostanie objęta tym podatkiem.

Jesteśmy spółką z o.o., której właścicielem w 100% jest gmina i na podstawie zawartych z nią umów prowadzimy między innymi działalność związaną z zarządzaniem i administrowaniem budynkami gminnymi (mieszkalnymi i użytkowymi). Nadmieniam, że umowa ta jest tak sformułowana, że wszelkie wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych są do dyspozycji naszej spółki, z których pokrywamy koszty ponoszone na utrzymanie tych zasobów. Spółka nasza w ewidencji środków trwałych posiada 4 budynki, których łączna wartość początkowa nie przekracza ustalonego limitu 10.000.000 zł. Natomiast zarządzamy kilkudziesięcioma budynkami gminy, których łączna wartość początkowa przekracza 10.000.000 zł.

Czy, w związku z faktem, że zarządzamy i pobieramy środki z tytułu najmu za te budynki, będziemy musieli regulować do urzędu skarbowego należny podatek od nieruchomości komercyjnych?

Jeżeli tak, to czy mamy do podstawy opodatkowania doliczyć wartość budynków o nieuregulowanym statusie prawnym?

Gmina zarządza nimi na zasadach samoistnego posiadania, gdyż nie zgłosili się właściciele wpisani w księgach wieczystych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację