Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak prawidłowo odliczyć podatek VAT i ustalić wartość początkową budowanego środka trwałego w związku z jego zmianą przeznaczenia w trakcie jego budowy?

Jednostka jest płatnikiem podatku dochodowego CIT oraz czynnym płatnikiem podatku VAT. W 2013 dokonała zakupu usług projektowych związanych z budową sali szkoleniowej. Sala szkoleniowa miała służyć tylko do sprzedaży ZW z VAT, dlatego jednostka nie dokonała odliczenia VAT. Do ewidencji przyjęto na koncie 080 "Środków trwałych w budowie" kwotę brutto. W latach 2014-2015 nie ponoszono nakładów inwestycyjnych. W 2017 r. podjęto dalsze działania inwestycyjne i w tym momencie zmieniło się przeznaczenie na budowę sali konferencyjnej służącej do działań opodatkowanych i zwolnionych z VAT. Taka zmiana spowodowała zmianę prawa do odliczenia VAT-strukturą. W związku z czym jednostka odlicza podatek VAT już od kolejnych faktur zakupowych w 2017 r. związanych z budową sali szkoleniowej prognozowanym wskaźnikiem struktury sprzedaży na 2017 r.

Jak należy postąpić w przedstawionej sytuacji z fakturami zakupowymi z 2013 r.?

Czy mamy prawo do odliczenia od tych faktur podatku VAT?

Kwota nieodliczonego podatku VAT w 2013 r. może nadal zwiększać wartość inwestycji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?