Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2018 r.

PYTANIE

Czy dla rozeznania się, czy instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne zalicza się do mogących zawsze lub mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko wystarczy wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu i równoważne moce promieniowane izotropowo, które podawane są w zgłoszeniu instalacji?

W zgłoszeniu nie podaje się odległości miejsc dostępnych dla ludności od środka elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania anteny.

Czy zatem samo podanie wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu oraz EIRP jest wystarczające do zakwalifikowania instalacji zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?

Wnioskodawca w zgłoszeniu instalacji podaje jedynie, że wzdłuż osi głównych wiązek promieniowania anten, nie występują miejsca dostępne dla ludności.

W jaki sposób organ przyjmujący zgłoszenie ma dokonać weryfikacji z w/w rozporządzeniem?

Który organ jest właściwy do przyjęcia zgłoszenia, jeżeli instalacja zalicza się do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a który do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

Jaka jest różnica w informacjach tj. w "wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu" a "miejsca dostępne dla ludności znajdujące się w odległości od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania anteny"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?