Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 lutego 2019 r.
Autor odpowiedzi: Łokaj Maciej
Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2015 r.

PYTANIE

Czy poniższe podmioty do których jednostki medyczne przekazują dane osobowe są "odbiorcami danych", co wiązałoby się z obowiązkiem opisanym w art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, a w tym identyfikowania "odbiorców" lub "kategorie odbiorców":

a)

poczta, która dostarcza wynik badania pacjentowi zgodnie z jego upoważnieniem;

b)

NFZ, gdzie podmioty medyczne przekazują co miesięcznie raporty sprawozdawcze z wykonanych kontraktów (raporty zawierają dane osobowe pacjentów) oraz raporty kolejkowe na podstawie art. 23 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

c)

Krajowe Biuro Rejestracji Nowotworów w Centrum Onkologii w Warszawie, gdzie podmioty przekazują zgłoszenia zidentyfikowanych nowotworów, które zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 podlegają ochronie na poziomie wysokim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?