Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sąd Rejonowy umorzył postępowanie karne, orzekając równocześnie środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym.

Czy wnioskodawca jest osobą pozbawioną wolności w myśl art. 13 u.p.s.?

Czy możemy przyznać mu zasiłek stały?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?