Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientka ma przyznany zasiłek stały. W lutym mija termin przeprowadzenia aktualizacji wywiadu środowiskowego. Pracownik socjalny udał się do miejsca zamieszkania Klientki, ale jej nie zastał. Skontaktował się z Klientką telefonicznie. Pani poinformowała, że przebywa za granicą i wróci dopiero na Święta Wielkanocne, tj. na początku kwietnia. Nie ma więc możliwości przeprowadzenia aktualizacji wywiadu. Klientka nie poinformowała wcześniej Ośrodka o zamiarze wyjazdu za granicę. Klientka także nie poinformowała Ośrodka o fakcie pobytu za granicą i celu jej wyjazdu. Pani decyzją ma przyznany zasiłek stały do końca stycznia 2020 roku i wypłacany jest przelewem na rachunek bankowy.

Czy organ ma prawo wstrzymać świadczenie za luty, marzec i dopiero wypłacić je Pani w kwietniu z wyrównaniem, czy jest to podstawa do uchylenia decyzji administracyjnej?

Na jaki adres kierować ewentualne pisma. Klientka nie podała adresu zagranicznego.

Jak powinno wyglądać prawidłowe postępowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?