Czy poboczne koszty nabycia udziałów można rozliczać w kosztach bezpośrednio?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 14 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2023 r.

PYTANIE

Jesteśmy spółdzielnią mieszkaniową, celem wejścia do spółki spółdzielnia zleciła kancelarii prawnej wykonanie projektów dokumentów koniecznych do realizacji inwestycji planowanej na naszym gruncie. Zakres usług obejmuje wykonanie projektu umowy inwestycyjnej, umowy spółki celowej, umowy dzierżawy przez spółkę celową nieruchomości wskazanych w pozwoleniu na budowę, umowy lub oświadczenia o wniesieniu aportu, umowy pożyczki podporządkowanej od wspólników spółki celowej. Spółdzielnia ponosi również koszty wynagrodzenia obsługi prawnej za uczestnictwo w spotkaniach roboczych i negocjacyjnych. Ponadto spółdzielnia pokrywa koszty wyceny nieruchomości zleconych rzeczoznawcy majątkowemu. Jesteśmy spółdzielnią mieszkaniową, celem wejścia do spółki spółdzielnia zleciła kancelarii prawnej wykonanie projektów dokumentów koniecznych do realizacji inwestycji planowanej na naszym gruncie. Zakres usług obejmuje wykonanie projektu umowy inwestycyjnej, umowy spółki celowej, umowy dzierżawy przez spółkę celową nieruchomości wskazanych w pozwoleniu na budowę, umowy lub oświadczenia o wniesieniu aportu, umowy pożyczki podporządkowanej od wspólników spółki celowej. Spółdzielnia ponosi również koszty wynagrodzenia obsługi prawnej za uczestnictwo w spotkaniach roboczych i negocjacyjnych. Ponadto spółdzielnia pokrywa koszty wyceny nieruchomości zleconych rzeczoznawcy majątkowemu. Na dzień dzisiejszy spółdzielnia nie weszła jeszcze do spółki.

Czy prawidłowym jest całość tych nakładów potraktować jako wydatki związane z nabyciem udziałów, bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów nie byłoby możliwe?

Takie wydatki zalicza się do kosztów uzyskania przychodów, lecz dopiero z chwilą odpłatnego zbycia udziałów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX