Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 4 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Wnioskodawca 17.08.2017 r. złożył wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na syna. Dn. 9.08.2017 r. klient wyrejestrował działalność gospodarczą i obecnie w związku z urodzeniem się syna przebywa na zasiłku macierzyńskim.

Czy pobieranie zasiłku macierzyńskiego przez wnioskodawcę jest przesłanką negatywną do przyznania mu świadczenia pielęgnacyjnego?

Jeśli zasiłek macierzyński nie ma wpływu na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, czy wobec wyrejestrowania działalności gospodarczej, świadczenie to przysługiwałoby najwcześniej od 10.08.2017 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?