Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prosimy o zinterpretowanie poniżej przedstawionej sytuacji. O świadczenie pielęgnacyjne na dziecko wystąpił rolnik, którego małżonka pobiera na to samo dziecko zasiłek macierzyński w KRUS. Dziecko jest urodzone w listopadzie 2017 r. Dziecko legitymuje się stosownym orzeczeniem do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Po stronie ojca ubiegającego się o świadczenie pielęgnacyjne brak jest przesłanek, które skutkowałyby wydaniem decyzji odmownej. Złożył oświadczenie o zaprzestaniu prowadzania gospodarstwa rolnego.

Czy okoliczność pobierania przez matkę zasiłku macierzyńskiego w KRUS stanowi przeszkodę w przyznaniu świadczenia (mimo, iż nie została wymieniona w art. 17 ust. 5 ustawy o św. rodzinnych)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?