Czy po zrealizowaniu przez gminę przyłączy w śladzie drogi dojazdowej na terenie prywatnym należy zdobyć zgodę właściciela prywatnego na przyłączenie się do sieci?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 8 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy po zrealizowaniu przez gminę przyłączy w śladzie niewydzielonej w żaden sposób "drogi dojazdowej" na terenie prywatnym (użytkowanym w niewielkiej części jako droga dojazdowa do działek letniskowych) należy jeszcze raz zdobyć zgodę właściciela prywatnego na przyłączenie się do sieci?

Czyli czy nie zachodzi domniemanie, że skoro właściciel zgodził się na gminy na wykonanie tych sieci, to nie będzie stawiał sprzeciwu?

Oraz czy można zażądać wpisu do KW o służebności przesyłu, przechodu, przejazdu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX