Czy po zaliczeniu okresu pracy na gospodarstwie rolnym należy wypłacić zaległą nagrodę jubileuszową? - OpenLEX

Czy po zaliczeniu okresu pracy na gospodarstwie rolnym należy wypłacić zaległą nagrodę jubileuszową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel (ur. 12.04.1968 r.) z 28-letnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela wnosi o zaliczenie lat pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w okresie od 01.09.1983 r. do 30.09.1987 r. do stażu pracy. Wskazuje, że pomagał rodzicom w gospodarstwie rolnym podczas nauki w szkole średniej, zamieszkiwał w domu rodzinnym i dojeżdżał do szkoły ok 15 km. Do zakładu pracy przedstawiono informacje z urzędu gminy o braku dokumentacji i innych rejestrów ww. sprawie w danym okresie, oświadczenie nauczyciela w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym rodziców, zeznania dwóch świadków oraz zaświadczenie ze starostwa powiatowego o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez rodziców tego nauczyciela. Czy można zaliczyć tej osobie wskazany wyżej przez nią okres pracy w gospodarstwie prowadzonym przez rodziców do ogólnego stażu pracy? Jeżeli tak, to czy po zaliczeniu okresu pracy na gospodarstwie rolnym należy wypłacić zaległą nagrodę jubileuszową, tj. za 30 lat pracy która przysługiwałaby w roku 2019, a obecnie ten staż pracy jest już ponad 32 lata?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?