Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy po wznowieniu postępowania, gdy zaszły przesłanki z art. 145 § 1 pkt 1 lub pkt 5 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a. organ uchyla decyzję w całości i wydaje nową rozstrzygającą o istocie sprawy?

Sytuacja dotyczy drzew już usuniętych, które rosły na terenie nieruchomości będącej własnością gminy oraz osób fizycznych. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew dotyczyła nieruchomości stanowiącej własność gminy, natomiast po usunięciu drzew wznowiono granice i okazało się, iż część drzew zlokalizowana była na terenie prywatnych posesji.

Jak powinna wyglądać decyzja?

Dodam, iż pozostałe pniaki po usunięciu drzew potwierdzają fakt, jak drzewa rosły na terenie działki stanowiącej własność gminy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?