Czy po wykorzystaniu części urlopu szkoleniowego w czasie studiów licencjackich i kontynuowania kształcenia na studiach... - OpenLEX

Czy po wykorzystaniu części urlopu szkoleniowego w czasie studiów licencjackich i kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich, pracownikowi urlop ten przysługuje w pełnej wysokości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2015 r.

PYTANIE

Pracownik za zgodą i z dofinansowaniem pracodawcy podjął studia. Sporządzona została umowa w sprawie refundacji kosztów kształcenia, z treści której wynika, że Pracodawca wyraża zgodę na podjęcie przez Pracownika kształcenia w formie studiów licencjackich. Pracownik na 3 roku studiów wykorzystał łącznie 11 dni urlopu szkoleniowego (na pisanie pracy oraz na przygotowanie do egzaminu). Od października 2014 r. kontynuuje studia magisterskie uzupełniające, w tym przypadku również została zawarta umowa (o treści j.w. z tym, że w umowie mowa jest o studiach magisterskich uzupełniających).

Czy pracownik w związku z pisaniem pracy magisterskiej i przygotowaniem do obrony pracy ma prawo do wykorzystania:

1)

nowych 21 dni urlopu szkoleniowego,

2)

10 dni urlopu szkoleniowego (różnica pomiędzy tym, co przysługuje, a tym, co wykorzystał),

3)

nie ma prawa w ogóle do urlopu szkoleniowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX