Czy po wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej właściciel nieruchomości objętej ograniczeniem w korzystaniu może starać się o warunki zabudowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy po wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (ULLK) lub po wydaniu decyzji ULLK właściciel nieruchomości objętej jedynie skutkiem w postaci ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, o którym mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6 ustawy z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym - dalej u.t.k. może starać się o warunki zabudowy, a w późniejszym czasie o pozwolenie na budowę na budynek mieszkalny na terenie, gdzie w ramach uzyskanej decyzji i wskazanego na załączniku mapowym zakresu ograniczenia ma być zlokalizowany element ww. linii kolejowej w postaci podziemnej kablowej linii zasilającej do podstacji trakcyjnej elektryfikującej linię kolejową?

Czy pomimo ww. ograniczenia i posadowania na tym oznaczonym ograniczeniem terenie kablowej linii zasilającej właściciel będzie mógł uzyskać warunki zabudowy w ramach ww. strefy ograniczenia, która jest niezbędna dla prawidłowej eksploatacji wybudowanego urządzenia linii kolejowej (w postaci kablowej linii zasilającej 110 kV)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX