Czy po uruchomieniu modułów sprawozdawczych w BDO istnieje konieczność, aby przedsiębiorca nadał Organizacji Odzysku Opakowań i Organizacji Samorządu Gospodarczego uprawnienia użytkownika głównego lub podrzędnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 23 maja 2023 r.
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2020 r.

PYTANIE

Czy po uruchomieniu modułów sprawozdawczych w BDO istnieje konieczność, aby przedsiębiorca nadał Organizacji Odzysku Opakowań i Organizacji Samorządu Gospodarczego (w przypadku opakowań po substancjach niebezpiecznych), z którymi podpisał umowę obejmującą sporządzenie rocznego sprawozdania uprawnienia użytkownika głównego lub podrzędnego do firmowego konta w BDO?

Jaki zakres informacji przekazywanych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 73 ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) wymaga dostępu do indywidualnego konta przedsiębiorcy, a które mogą zostać wprowadzone samodzielnie przez Organizację, bez dostępu do konta przedsiębiorcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX