Czy po urlopie bezpłatnym nauczycielowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel zatrudniony od 01.09.2016 r. w niepełnym wymiarze na czas nieokreślony w szkole feryjnej przebywał na urlopie bezpłatnym od 1.09.2018 r. do 31.05.2019 r. W dniu 09.05.2019 r. złożył wniosek o rozwiązanie umowy z dniem 31.05.2019 r. Czy należy się nauczycielowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX