Nowość Czy po stronie prosumenta wystąpi obowiązek rozliczenia VAT należnego z tytułu dostawy energii od wartości rozliczonego w miesiącu depozytu prosumenckiego w systemie net-billingowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy po stronie prosumenta (spółki z o.o.) wystąpi obowiązek rozliczenia VAT należnego z tytułu dostawy energii z instalacji PV do sieci energetycznej od wartości rozliczonego w miesiącu depozytu prosumenckiego w systemie net-billingowym? Spółka posiada mikroinstalację fotowoltaiczną i produkuje energię elektryczną na własne potrzeby. Instalacja PV jest podłączona do sieci energetycznej i nadwyżki wyprodukowanej EE są odprowadzane do sieci. Rozliczenie z dostawcą energii odbywa się na zasadzie net-billingu, co w praktyce oznacza, że dostawca energii fakturuje wartość netto całej odebranej przez spółkę energii, dolicza do tego podatek VAT, a dopiero od wartości brutto faktury potrąca wartość energii wprowadzonej przez spółkę do sieci w danym okresie rozliczeniowym. Energia wprowadzona do sieci jest wyceniona od razu w kwocie brutto. Wartość faktury zakupu różni się więc od kwoty do zapłaty. Różnicę spółka księguje na dobro pozostałych przychodów operacyjnych. Dostawca energii nie wymaga od prosumenta wystawienia faktury na energię wprowadzoną do sieci. Czy spółka powinna samodzielnie obliczyć podatek należny metodą "w stu" i odprowadzić go do urzędu, a przychód wykazać w kwocie netto? Powstaje wątpliwość, czy na pewno dochodzi do dostawy energii przez prosumenta? Organy skarbowe wykazują różnicę zdań, co do kwestii czy prosument pozostaje w tym modelu rozliczeń właścicielem wyprodukowanej przez siebie energii czy nie. W systemie net-meteringu obie strony wystawiały nawzajem faktury, przy net-billingu rozliczenia dokonuje tylko operator sieci energetycznej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX