Czy po sprawdzeniu, że w SIGW nie zamieszczono pozwolenia na wykonanie urządzeń oraz na szczególne korzystanie z wód, a także, iż zobowiązany nie posiada wiedzy, kiedy urządzenia zostały wykonane, można uznać, iż są nielegalne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do zarządu zlewni wpłynęła informacja o wprowadzaniu ścieków do wód powierzchniowych płynących wylotem kanalizacyjnym. Po powzięciu informacji, zarząd zlewni po uzyskaniu danych właściciela nieruchomości, z terenu której wprowadzane są ścieki do wód, wystąpił pisemnie o wskazanie, na jakiej podstawie wykonano wskazane urządzenia wodne oraz określenie, czy na wprowadzanie ścieków do wód uzyskano stosowne pozwolenie wodnoprawne. W odpowiedzi wskazano, że w momencie zamieszkania na terenie wskazanej nieruchomości, tj. w 1994 r. wyloty były urządzeniami istniejącymi. Obecny ich użytkownik nie ma wiedzy, czy poprzedni właściciel uzyskał pozwolenie na wykonanie tych wylotów, nie posiada też stosownej dokumentacji.

Co w zaistniałej sytuacji winien zrobić organ?

Czy po sprawdzeniu, że w SIGW nie zamieszczono pozwolenia zarówno na wykonanie urządzeń oraz na szczególne korzystanie z wód oraz biorąc pod uwagę fakt, iż zobowiązany nie posiada wiedzy, kiedy (w jakim terminie) urządzenia zostały wykonane, można uznać, iż są nielegalne?

Jeśli nie ma takiej możliwości, z jakich źródeł organ winien korzystać, aby ustalić czasookres powstania tych urządzeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX